Driver Ping G430 MAX

15,725,000

Có thể chắc chắn rằng G430 MAX sẽ lại đẩy các giới hạn của MOI. Đó là lý do tại sao nó được gọi là “MAX”. G425 MAX có hiệu quả ở mức giới hạn (5.900 g/cm2), do đó, không có nhiều chỗ để cải thiện khi có liên quan đến chỉ số về độ bền của gót chân/ngón chân cổ điển của bạn.

Sự ổn định từ trên xuống dưới của khuôn mặt là một lĩnh vực có thể cải thiện.

Mặc dù PING không phải là vượt trội như nhiều người trong ngành, nhưng các câu chuyện về tốc độ là điều cần thiết đối với danh mục trình điều khiển, do đó, việc tăng khoảng cách gần như được đảm bảo.

Khả năng điều chỉnh được cải thiện cũng có thể được cung cấp. Thật khó (thực sự là không thể) để nói từ các bức ảnh nhưng tôi sẽ không ngạc nhiên nếu PING đã tăng khối lượng có thể điều chỉnh và / hoặc mở rộng phạm vi của đường đua trọng lượng chỉ một chút.

Danh mục: